WAUW! Blog: De opening

“Wauw, wat geweldig nieuws”, zei ik tegen Feikje Veen, regio-coördinator van de collecte in Noord-Nederland van de Nederlandse Brandwonden Stichting nadat ze me belde om te vertellen dat de stichting het goede doel was geworden van,  De 4 Mijl van Groningen. Ze had een project van ons, Brandwondencentrum Groningen van het Martini ziekenhuis, ingediend. Onze wens was het realiseren van de meest kindvriendelijke verbandwisselkamer van Europa. Na dit goede nieuws was het niet meer dan logisch dat we de krachten gingen bundelen en dus sloot ook Brandweer Groningen, met wie we nauw samenwerken bij de preventie van brandwonden, aan bij de actie rondom het grootste hardloopevenement van het Noorden.

Ontwerp en copyright Signaal Lichtreclame  Groningen

Ontwerp en copyright Signaal Lichtreclame Groningen

Actie WAUW
Toen ik de eerste keer het prachtige ontwerp zag van Hans Rodenburg en Hilde Wierenga had ik niet durven hopen dat we de verbandwisselkamer echt zouden realiseren. De kosten waren namelijk hoog gezien de strenge hygiënische en technische eisen. Mijn hoofd begon overuren te draaien. Ik bleef maar denken: ”Hoe brengen we deze bijzondere boodschap van dit mooie nieuws, maar ook over de behandeling van pijnlijke brandwonden, over aan een groot publiek in zo weinig mogelijk woorden?“.

Ik vroeg Rob Mulder om mee te denken en ik zei: “Stel je eens voor, je bent vier jaar oud en door een stom ongelukje beland je in het brandwondencentrum. Elke dag opnieuw moet je verband worden gewisseld. Een pijnlijk ritueel. Maar met een actie rondom de 4 Mijl kan het straks beter; in water met de juiste begeleiding. En door afleiding, waardoor kinderen minder pijn ervaren.” Zijn antwoord was snel: “Wauw! Dat is van au naar beter.“ Daarmee was de actie WAUW050 geboren.

logo-wauw

WAUW-acties
De acties begonnen met een aantal zeer bijzondere schrijvers in de blog-estaffete. Een ouder van een kind, een burgemeester, de Commissaris van de Koning, een collectant. Persoonlijke verhalen over vuur, brandwonden, hardlopen, speciaal geschreven voor WAUW. Teruglezend doen ze me beseffen; wat hebben veel mensen iets bijzonders voor ons brandwondencentrum gedaan!

De Groninger Knol’s Koekactie, de stenen verkoop, de shirt reclame, de collecte, donaties en vele mooie acties van groot tot klein en bijzonder. Het was overweldigend hoeveel mensen hebben meegeholpen om de bouw van de verbandwisselkamer mogelijk te maken. Feikje Veen en Francien Wit van de Brandwonden Stichting reden letterlijk de hele provincie door (en zelfs daarbuiten). Daarbovenop stelde de organisatie van de 4 Mijl uit de inschrijfgelden van de bedrijvenloop per team 28 euro ter beschikking, per recreant 0,50 cent en per jeugdloper 0,25 cent.

Ook was mooi te zien dat de media aandacht hadden voor ons doel en ons verhaal wilde vertellen aan het grote publiek. Zelfs mijn eigen gebakken cake voor Marco Borsato, die ook meewerkte aan de actie WAUW, was onverwachts ineens landelijk nieuws. Maar gelukkig ging het weer snel waar het over moest gaan, namelijk de verbandwisselkamer.

IMG_4711.JPGBianca Marco  Borsato bij meet en greetApp euro in buutsePresentatie 12 oktobe loop jij naar wauw

4mijl4you en de 4 Mijl
Het regende aanvankelijk op de avond van de 4Mijl4you. Maar toen de strak gepoetste glimmende oldtimers van Stichting Oud Brandweer Materiaal Winschoten aankwamen rijden verdwenen de wolken acuut. Wat een sfeer, wat een prachtige avond.

De dag erna was het na maanden van voorbereiding zover; 12 oktober 2014. De dag van de 4 Mijl van Groningen, de spot over onze verbandwisselkamer, ingesproken door Bert Visscher klonk over het parcours. Daar stonden ze aan de start in knaloranje shirt; onze Charity Runlopers! Met sportievelingen van de Brandwonden Stichting, van de Vereniging van Mensen met Brandwonden, van Stichting Kind en Brandwond, ouders van kinderen met brandwonden. Maar ook burgemeesters, sporters, zangers, bestuurders, artsen, verpleegkundigen en natuurlijk het brandwondenteam van ons brandwondencentrum. Allemaal liepen mee voor ons. Zelfs de burgemeester van Losser (oet Twente) liep mee, immers ook voor zijn inwoners zijn wij het brandwondencentrum.

Bij de start stonden ook de collectanten en liepen langs de route om geld in te zamelen. Ook bij de finish op de Vismarkt werd de collectebus goed gevuld met de inzet van het WAUW-promotieteam. Dankzij deze hulp en giften van velen resulteerde dit in een geweldige recordopbrengst van in eerste instantie 86.500 euro. De dag van de 4 Mijl was zoals het weer was, stralend! Wat was het een mooi gezicht, het publiek met de WAUW-aanmoedgingsborden, de lopers die voor WAUW liepen en ieder ander die zich inzette voor ons doel. Wat heb ik genoten van deze dag.

Collage 4 mijl 4 youcollage 4 mijlWAUW cheque

IMG_0174 (2)DSC02400

3 minuten is niks
Ook was er aandacht voor preventie. Brandweer Groningen, onze partner met wie brandwondencentrum Groningen nauw samenwerkt, vroeg aandacht voor het tijdig verlaten van je huis bij brand middels de campagne “3 minuten is niks.

De start van de bouw
In november kregen we het eindbedrag te horen: 105.110 euro voor de verbandwisselkamer. We hadden het geld bij elkaar! Ik was gewoon een beetje ontroerd toen ik korte tijd later de eerste mannen zag aankomen met materiaal, gereedschap om daadwerkelijk met de bouw te beginnen. Iedere week glipte ik even naar binnen om vervolgens snel een kiekje te sturen naar mijn communicatiecollega Björn de Vries, mijn grote steun en toeverlaat bij dit project. Lees binnenkort zijn blog hier.

Bouw verbandwisselkamer

Sportief afronden
De wijze waarop de opening moest plaatsvinden was zo bedacht. We waren sportief begonnen en moesten ook sportief afronden. Deze keer niet de 4 Mijl, maar de Martini Mijl. Met wederom de medewerking van Stichting Oud Brandweer Materiaal Winschoten. Een rode oldtimer is een mooi symbool voor de overgang van de oude naar de nieuwe verbandwisselkamer. Ik kan bijna niet wachten tot het zover is.

WAUW gaat door!
Ook na de opening gaat de actie WAUW door. Iedereen kan de actie blijven steunen en daarmee een bijdrage leveren aan een nieuw project om de zorg voor kinderen én deze keer ook volwassenen met ernstige brandwonden te verbeteren. We willen als brandwondenteam heel graag nu de verbandwisselkamer in het intensive care deel van het centrum aanpakken. Dit is momenteel helaas een ruimte zonder de gewenste mogelijkheid tot afleiding tijdens de pijnlijke verbandwisselingen. Binnenkort meer nieuws hierover op deze site.

Dankjewel!
Normaal gesproken eindig je een actie met dankjewel te zeggen en dat doe ik ook groots tegen iedereen die geholpen heeft. Dankbaar voor het vertrouwen en ruimte van alle betrokken organisaties die ik kreeg om aan de slag te gaan. Groot respect en een diepe buiging voor iedereen die heeft meegeholpen. Ik kan niet zo goed verwoorden hoe groot mijn dank is. Dat kunnen hopelijk de kinderen over twintig jaar het beste verwoorden, als ze volwassen zijn en terugkijken op hun kindertijd toen ze de pech hadden brandwonden op te lopen. Hopelijk herinneren ze zich dan vooral de mooie ruimte, de aardige dokter, de lieve verpleegkundigen, de geweldige pedagogische medewerkers en niet meer de pijn.

Ik ben een Drent, maar in dit geval zeg ik ’t op zijn Groningens, : ‘t Kun minder. Dank jullie wel!

Bianca Habing
Management assistent Brandwondencentrum Groningen
en trots projectleider van de actie WAUW

foto 16foto 4foto 5foto 6foto 17foto 10foto 7foto 8foto 20Wauw aanmoediging bord Dank jullie wel

DelenTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrBuffer this page

Recordbedrag voor verbandwisselkamer brandwondencentrum

Alle acties rondom De 4 Mijl van Groningen hebben een recordbedrag van 105.110 euro opgeleverd voor de nieuwe verbandwisselkamer in Brandwondencentrum Groningen van het Martini Ziekenhuis. De cheque met dit geweldige bedrag werd tijdens de slotbijeenkomst van de actie WAUW op 17 november 2014 aangeboden door bestuurslid Wim Bodewes van Stichting Atletiek Evenementen en Charity Runprojectleider Elske Dijkstra van Topsport Noord Nederlandaan de directeur van de Nederlandse Brandwondenstichting Rob Baardse en leidinggevende van het brandwondencentrum Jacob Blik.

Bouw kan beginnen
Voor de bouw van de meest kindvriendelijke verbandwisselkamer van Europa in Groningen is een ton nodig. Dit bedrag is nu bij elkaar, waardoor de bouw op 1 december van start kan. Jacob Blik: ‘Het is geweldig dat we in de nabije toekomst de pijnlijke verbandwisselingen voor de kleine kinderen in ons brandwondencentrum dragelijker kunnen maken, door hen af te leiden en hen te kunnen verzorgen met moderne aangepaste middelen. We willen dan ook graag alle lopers, het publiek en alle anderen bedanken voor hun bijdrage aan dit fantastische resultaat voor de verbandwisselkamer.’

Tijdens De 4 Mijl op 12 oktober jl. kon de organisatie een voorlopig bedrag van 86.500 euro bekend maken. Deze is nu aangevuld met opbrengsten uit de collecte van de Nederlandse Brandwondenstichting tijdens de 4 Mijl en de opbrengsten van actie WAUW, met onder andere een koekactie, het verkopen van bouwstenen aan bedrijven en diverse particuliere acties.

Foto: Cora Kremer

 

Lees meer over de uitreiking op:
Sport Groningen

 

DelenTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrBuffer this page

Wat een wilskracht, wat een moed, wat een lef!

De 4 Mijl heeft tot nu toe in euro’s 86.500 opgebracht, maandag 17 november wordt de definitieve cheque overhandigd. Maar eigenlijk is het niet in een financiële waarde uit te drukken wat dit grootste hardloopevenement van het Noorden dit jaar heeft opgeleverd. Niet eerder, en dit was de vierde keer dat ik meeliep, merkte ik zoveel betrokkenheid bij het goede doel. Lopers en toeschouwers wisten waarvoor ze liepen en aanmoedigden: een persoonlijk resultaat maar zeker ook het feit dat ze met die inspanning een bijdrage leverden aan de bouw van een verbandwisselkamer in Brandwondencentrum Groningen. Voor kinderen met brandwonden.

Bianca Habing, projectleider van actie WAUW, had mij gevraagd of ik wilde meelopen voor de Charity Run. Uiteraard! Dat betekende ’s morgens om half 11 aanwezig zijn in het Provinciehuis, waar alles tot in de puntjes voor de lopers geregeld was. Op mijn shirt prijkte ‘Kijlstra Bestrating Veendam’ als sponsor. Ik had ’s morgens nog op hun website gekeken en leerde dat er H2O tegels bestaan (water- en vuilwerend!) om een straat te leggen en dat directeur Arjen van Leur twittert. Het contact was op die manier snel gelegd en Arjen wenste me veel succes. Dat maakte het nog leuker om met de naam van deze sponsor op mijn rug te lopen. In de gangen van het Provinciehuis was iedereen druk doende met het opspelden van zijn/haar nummer op het oranje shirt en met het op de foto gaan. Na officiële speeches en overhandigingen van shirts aan BN’ers en bekende wedstrijdlopers, stonden er VIP-bussen klaar die het Charity Team naar Haren, naar de start, brachten. Alle lopers hadden er zin in. De energie spatte ervan af.

Ik raakte in gesprek met een echtpaar dat naast elkaar op de achterbank van de bus zat. Ze vertelden me dat vier jaar geleden hun dochtertje in het brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis lag. ‘Dankzij de fantastische zorg daar gaat het heel goed met haar en denken we er niet dagelijks meer aan. Maar we willen wel graag iets terug doen. We gaan rennen voor die verbandwisselkamer voor kinderen!’ Fantastisch. En zo liepen er ook jonge vrouwen mee die vroeger zelf brandwonden hadden opgelopen. Ook de gesprekken met hen maakten indruk op me. Wat een wilskracht, wat een moed, wat een lef. En wat een enthousiasme! Het voelde als een eer om met deze mensen samen de 4 MIJL te mogen lopen. Daarbij opgeteld al die ‘WAUW’ borden met mooie aanmoedigingen langs de route, de muziek, de kinderen met uitgestoken handen die ik tijdens het lopen zoveel mogelijk aantikte, wat dan weer een lach teweegbracht, en waarbij ik dacht; voor die kinderen, voor wie het leven in een paar tellen er zo heel anders uit kan gaan zien door kokend water, vuurwerk, een barbecue, loop ik hier. Met plezier! En dan is het leuk als je ook nog een aardige tijd scoort, maar het mooiste was het echtpaar dat na de finish uitgeput, met rode, bezwete gezichten naar me toe kwam om trots te laten weten dat ze het gehaald hadden. De betrokkenheid van deze en duizenden andere mensen bij het goede doel voelde je dit jaar door alles heen en dat is wat het zoveel meer maakte.

De derde uitloopblog is van: Rianne Schuurman, Charity Run-loper en manager Communicatie in het Martini Ziekenhuis

DelenTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrBuffer this page