Estafetteblog 4: Het zou geweldig zijn

Brandwondenzorg is heel specialistische zorg. We moeten rekening houden met heel veel verschillende aspecten Daarom zet een divers team van verschillende professionals zich dagelijks in om de zorg die onze patiënten nodig hebben, te bieden. Zij doen hun werkzaamheden in moeilijke omstandigheden. We bedrijven eigenlijk iedere dag een vorm van topsport.

In de ruim zestien jaar dat ik in het brandwondencentrum werk, heb ik veel verschillende patiënten met brandwonden gezien. Opvallend daarbij is de grote groep kinderen in de leeftijd tot vier jaar. Een kwetsbare groep die wij als behandelaars al vroeg in hun leven moeten confronteren met een dagelijks zeer pijnlijk ritueel: het verwisselen van het verband. Daarbij worden de wonden uitgepakt en schoongemaakt met water en zeep. Om dit enigszins dragelijk te maken krijgen ze medicijnen tegen de pijn en helpt een pedagogisch medewerker uit ons team om het kind af te leiden. Want afleiding met bijvoorbeeld speelgoed, een DVD of iPad zorgt ervoor dat de kinderen minder pijn ervaren. Na het verwijderen van het verband en een eventueel bad, moeten de wonden opnieuw steriel worden ingepakt. De omstandigheden zijn zwaar en moeten allemaal met aandacht voor strenge hygiëneregels (voor zowel de kleding als de ruimte) worden verricht. Het zou geweldig zijn om de dagelijkse verbandwisseling voor de kinderen beter te maken met een moderne verbandwisselkamer met een grote WAUW-factor!

Daarnaast is het voor mij als leidinggevende van belang dat ik mijn medewerkers kan uitrusten met een goede werkomgeving en de instrumenten die nodig zijn om de dagelijkse topprestaties te leveren. Het zijn echt toppers, zoals ook wel blijkt uit het volgende citaat over een brandwondenverpleegkundige: ‘De brandwondenverpleegkundige heeft de technische bekwaamheid van een intensive-careverpleegkundige, het oog voor detail van een kinderverpleegkundige, maar ook de wijsheid en psychologische bekwaamheid van een psychiatrisch verpleegkunde, met het geduld van een revalidatieverpleegkundige en de politieke bekwaamheid van een staatsman.’ (Janet Marvin)

Ik wil de organisatie van de 4 Mijl bedanken voor hun keuze van het goede doel. We krijgen hiermee de mogelijkheid om een lang gekoesterde wens van ons in vervulling te laten gaan. De wens om het beter te maken voor de kinderen in Brandwondencentrum Groningen: de verbandwisselkamer met de WAUW-factor voor kinderen!

4e estafetteblog is geschreven door:
Jacob Blik, unithoofd van het Brandwondencentrum Groningen

DelenTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrBuffer this page