Win een meet & greet met Marco Borsato

Marco Borsato is al vele jaren nauw betrokken bij Brandwondencentrum Groningen van het Martini Ziekenhuis. Hij ondersteunt dan ook de actie WAUW rondom De 4 Mijl om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor een nieuwe verbandwisselkamer voor kinderen. Daarom wil hij het bedrijventeam dat het meeste geld ophaalt voor de actie op een bijzondere wijze bedanken: met een meet & greet tijdens zijn concert in MartiniPlaza op dinsdag 14 oktober 2014.

Waarom Marco zich inzet voor de verbandwisselkamer van Brandwondencentrum Groningen kun je (binnenkort) lezen in zijn bijdrage voor de blogestafette op www.wauw050.nl.

Hoe maak je kans?

  • Zamel met je bedrijventeam zoveel mogelijk geld in voor WAUW. Kijk op www.wauw050.nl voor de verschillende mogelijkheden.
  • Op vrijdag 10 oktober 2014 maken we de winnaar bekend.
  • Het winnende bedrijventeam mag op dinsdag 14 oktober met het hele team (max. zeven personen) naar het concert van Marco Borsato in MartiniPlaza. Voorafgaande aan het concert is er een meet & greet en kan het team de cheque voor de actie WAUW aan Marco Borsato overhandigen. Er worden foto’s gemaakt en er komt een nieuwsbericht op de website van WAUW.

Heb je nog vragen over deze actie, stuur je vraag dan naar info@wauw.050.nl.

Heel veel succes en help ons samen met Marco van au naar beter!

Marco op BWC 2

Foto’s: Nathalie Thielen: Marco Borsato op bezoek in het Brandwondencentrum in Groningen.


 

DelenTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrBuffer this page

Estafetteblog 12 Echte helden!

Tijdens de 4 Mijl van Groningen heb ik de eer om namens het Brandwondencentrum Groningen van het Martini Ziekenhuis, de Charity Run te lopen en zo geld binnen te halen voor de nieuwe verbandwisselkamer.

Als ouder ken je natuurlijk maar al te goed de grijpgrage vingertjes en de bijbehorende snelheid van kleine kinderen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Gelukkig kunnen we dan rekenen op de deskundigheid van de artsen en verpleegkundigen van het brandwondencentrum.

Als burgemeester word je helaas regelmatig geconfronteerd met branden. Hier heb ik immers volgens de wet het opperbevel bij brand. Over de brandweer kan ik vol trots zeggen dat we hele professionele mensen hebben. Soms kan niet worden voorkomen dat mensen toch met brandwonden verpleegd moeten worden in één van de drie brandwondencentra van Nederland.

Daarom vind ik het prachtig om te zien hoe er gezocht wordt naar mogelijkheden om de pijnlijke behandeling te verzachten, in het bijzonder voor kinderen. De plannen voor de nieuwe verbandwisselkamer van Brandwondencentrum Groningen zien er prachtig uit. Het zou fantastisch zijn als het lukt om zo snel mogelijk te beginnen met de bouw hiervan.

Ik heb dan ook geen moment getwijfeld toen ik werd gevraagd om namens het brandwondencentrum te gaan lopen als Charity Run-held. Nog mooier is dat ik tijdens een bijeenkomst met ondernemers direct al zes van hen mocht opschrijven als sponsor. Dat gaf een echt WAUW-gevoel. Zoveel betrokkenheid.

Ik ga met veel plezier en enthousiasme met hun naam op mijn shirt de 4 Mijl van Groningen lopen. Als ik voldoende adem overheb, zal ik af en toe de namen van mijn sponsoren tijdens het lopen hardop noemen. Dat verdienen ze, want zonder hen geen nieuwe verbandwisselkamer!

Mooi dat ik namens het Brandwondencentrum Groningen een Charity Run-held wordt genoemd. Maar voor mij zijn de echte helden de artsen, verpleegkundigen, de sponsors maar vooral de dappere kinderen die in het Brandwondencentrum behandeld worden. WAUW, daar loop ik graag voor!!!

12e estafetteblog is van:
Pieter Smit, burgemeester Oldambt

 

DelenTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrBuffer this page

Estafette blog 11: Het is me gelukkig bespaard gebleven…

Een ongelukje met de barbecue, een kindje dat een kop thee omgooit, een huis dat in vlammen opgaat… Ik heb het nooit van dichtbij meegemaakt, een echt ongeluk is me bespaard gebleven. Wel heb ik ervaren wat de gevolgen van een valpartij in het barbecue vuur zijn. In 2005 hebben we een stagiaire bij Topsport Noord Nederland gehad die als kind in het barbecue vuur was gevallen. Ik schrok van de littekens op zijn gezicht, maar had ook respect voor hoe hij er mee omging.

De 4 Mijl biedt jaarlijks een groot platvorm voor een goed doel. Elk jaar is het kiezen van het goede doel een flinke klus, want er zijn immers zoveel mooie projecten. Wij kiezen vanuit Topsport Noord Nederland samen met het bestuur van de Stichting Atletiekevenementen Groningen een doel dat past bij de 4 Mijl. Er wordt bijvoorbeeld gelet op een concreet projectplan en dat het ingezamelde geld in de provincie Groningen besteed wordt.

Maatschappelijke betrokkenheid is voor de 4 Mijl van Groningen belangrijk omdat het de binding met de stad en haar mensen laat zien. Op lokaal gebied dragen we dus graag ons steentje bij. Het inzamelen van geld voor het goede doel gebeurt onder andere door een vast bedrag van het inschrijfgeld van de bedrijven (€ 28,- per team), recreanten (€ 0,50) en jeugd (€ 0,25) te doneren. Verder door donaties, collecte tijdens de 4 Mijl, BN’ers die gesponsord worden en extra acties vanuit het goede doel.

De Brandwonden Stichting stelt het ingezamelde bedrag volledig beschikbaar aan het Brandwondencentrum in Groningen, onderdeel van het Martini Ziekenhuis. Prachtig natuurlijk dat we op deze manier een wens van het Brandwondencentrum kunnen laten uitkomen. De huidige verbandwisselkamer is een kleine, kale, witte ruimte. Die voldoet natuurlijk wel aan de ziekenhuiseisen, maar echt kindvriendelijk is anders. Er liggen geweldige ontwerpen voor de nieuwe verbandwisselkamer met magnetische muren, vloer- en grondschilderingen. Ik kan me goed voorstellen dat het als kind beter aanvoelt om een ‘’gezellige’’ ruimte binnen te stappen en lekker te spelen tot de verbandwisseling daadwerkelijk plaatsvindt. En als je tijdens de verbandwisseling verder mag spelen of een filmpje kan kijken, is dat minder eng.

Dat deze website is opgestart en dat het wauw050 team zo actief is vind ik geweldig. Het goede doel heeft uitgesproken dat ze gaan voor € 100.000,-. Ik gun het ze van harte! Tevens roep ik een ieder op te doneren via dit formulier.

Grietje Pasma
Directeur Topsport Noord Nederland
Race Director 4 Mijl van Groningen

 

DelenTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrBuffer this page